ขนาดตัวอักษร |    
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อ สถานที่ตั้ง องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

Data source cannot be displayed.
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bd743de9-214b-45fd-a4c9-ede39a598f89
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ องค์กรคุณธรรม เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายภาครัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ชาตรี ดุลยเสนี
อีเมลผู้ติดต่อ chatree@moralcenter.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มกราคม 2565  
json xls
ประกาศเจตนารมย์จังหวัดคุณธรรม จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf jpeg