ขนาดตัวอักษร |    
ผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช ประจำปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

ผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2562

Data source cannot be displayed.
ผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช ประจำปี 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2bd89cc6-c598-4ad1-af8d-64652120caa7
วันที่สร้างชุดข้อมูล 21 กันยายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
ป้ายกำกับ F00-F99 Mental กรมสุขภาพจิต ความผิดปกติทางจิต จิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช โรคทางจิตเวช
ชื่อผู้ติดต่อ ประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ
อีเมลผู้ติดต่อ pklangkua@dmh.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Suicide Rates by Year Suicide Rates per 100,000 population
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2563  
csv
รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2563  
csv