ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนยุติธรรม

เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d3241bdc-a6e2-4507-9dfb-2de48989a1a2
วันที่สร้าง 15 มิถุนายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ป้ายกำกับ ข้อมูลคำขอกองทุนยุติธรรม คำขอรับความช่วยเหลือ กองทุนยุติธรรม
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ justicefund@moj.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 มิถุนายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License