ขนาดตัวอักษร |    
ข่าวสารหน่วยงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนยุติธรรม
facebook   twiter

ข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เช่น - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน

Data source cannot be displayed.
ข่าวสารหน่วยงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7ab1d09a-7503-4324-a083-4b0b9e6e0b4b
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ กองทุนยุติธรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวสารกองทุนยุติธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 15 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ justicefund@moj.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมภารกิจการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv xlsx
รายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบคำขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
pdf
รายการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมภารกิจการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv xlsx