ขนาดตัวอักษร |    
รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2543
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวิชาการของประเทศ โดยให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ สกว. ยังพัฒนาความเข้มแข็งของนักวิจัยและสถาบันวิจัย โดยให้ทุนหลายประเภท รวมทั้งทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัย และทุนส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายการวิจัย           ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส ให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงและเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต ผู้ที่ได้รับทุนนี้ เรียกว่า เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นอกจากจะเป็นผู้มีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ต่อไปอีก รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปอีกในอนาคต

Data source cannot be displayed.
รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2543
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 310ba8d7-a20a-4373-a4f8-24872a339014
วันที่สร้างชุดข้อมูล 1 กันยายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ป้ายกำกับ นักวิจัยชาวไทย นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐนันท์ เลิศศิริ
อีเมลผู้ติดต่อ natthanan@trf.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx