ขนาดตัวอักษร |    
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

เป็นข้อมูลศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนประเภทโรงเรียน และ หมู่บ้าน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อสถานประกอบการ 2. สถานที่ตั้ง แบ่งเป็น ชื่อ ตำบล อำเภอ และจังหวัด 3. ปีที่ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ 4. ประเภทของสถานที่ 5. ชื่อผู้ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์

Data source cannot be displayed.
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5d501865-66c0-492f-900b-9e5314013932
วันที่สร้างชุดข้อมูล 30 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ computercenter@deqp.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License