ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับต้น กลาง สูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล วันที่ผ่านการอบรม 

Data source cannot be displayed.
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับต้น กลาง สูง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 44e1c485-098d-47e2-8928-ce4a1b156bdd
วันที่สร้าง 13 มิถุนายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ กสทช. บัตรผู้ประกาศ
ชื่อผู้ติดต่อ นายนิธินันท์ สมบูรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ nbtc.anc@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
13 มิถุนายน 2559  
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
13 มิถุนายน 2559