ขนาดตัวอักษร |    
ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c3fd6231-2f12-409f-b23d-fee9b2881e67
วันที่สร้าง 4 กันยายน 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ รายภาค ร้อยละของครัวเรือน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สำนักสถิติพยากรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภาค
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ จำแนกตามภาค
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv