ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมปศุสัตว์
facebook   twiter

ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies net) ระบบสารสนเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-smart surveillanace) ระบบทั้งหมดจัดทำขึ้นเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ในการรายงานโรค และวิเคราะห์ วางแผนการควบคุมโรคระบาด ตลอดสนับสนุนการติดตามสถานการณ์ นำเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 98ddafea-6912-4434-be49-3cddc6bdf3b3
วันที่สร้างชุดข้อมูล 27 กันยายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคระบาดสัตว์ โรคไข้หวัดนก
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวอรปวีณ์ สะการะเสรนี (026534412)
อีเมลผู้ติดต่อ dwarroom@dld.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License