ขนาดตัวอักษร |    
ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
facebook   twiter

ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน (มกราคม 2553 - กรกฎาคม 2558)

Data source cannot be displayed.
ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8694a4f6-95d3-4e62-9c4e-26093ccedb58
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 ตุลาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวณัฐพัชร บุตรเต (026121555 ต่อ 419)
อีเมลผู้ติดต่อ natthapach@eppo.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License