ขนาดตัวอักษร |    
Web Services สำหรับตรวจสอบการรับทุนขององค์กร บุคคล เพื่อตรวจสอบและป้องกันการรับทุนซ้ำซ้อน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
facebook   twiter

Web Services สำหรับเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1. Service สำหรับค้นหาผู้รับทุน (องค์กร/บุคคล) 2. Service สำหรับค้นหาโครงการ 3. Service สำหรับดึงรายละเอียดของข้อมูลโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ ผู้รับทุน  องค์กรรับทุน ที่อยู่องค์กร ความเป็นมา หลักการและเหตุผล กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการทำงาน

Data source cannot be displayed.
Web Services สำหรับตรวจสอบการรับทุนขององค์กร บุคคล เพื่อตรวจสอบและป้องกันการรับทุนซ้ำซ้อน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2647d472-ae63-4d58-90eb-d5eae2b0f855
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 ตุลาคม 2561
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ป้ายกำกับ กลุ่มบุคคล ตรวจสอบ บุคคล บุคคลรับทุน รับทุน สสส องค์กร องค์กรรับทุน โครงการ
ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT (023431500)
อีเมลผู้ติดต่อ it-group@thaihealth.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ตุลาคม 2564  
url
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระบุรี กรณียังไม่โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
csv
แผนอัตรากำลังพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองหล่มสัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2564  
api