ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จดแจ้งปีล่าสุด ทั้งประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4a5e57cb-11ed-4537-8285-9d9c7d6290be
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ ชุมชน สภาองค์กรชุมชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 8 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายไชยพัฒน์ วรรณสุทธิ์ (023788300 ต่อ 8394)
อีเมลผู้ติดต่อ chaiyapat@codi.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เนื่อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ตัวอย่างเครื่องมือในการทำงานสภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf
แบบแสดงข้อมูลสภาองค์กรชุมชน แสดงรายละเอียดข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน ชุมชนที่จดแจ้ง และข้อมูลอื่นๆ ของสภาองค์กรชุมชนตำบล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf