ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนองค์การอิสระรัฐวิสาหกิจ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ

รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน,องค์การอิสระ,รัฐวิสาหกิจ

Data source cannot be displayed.
รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนองค์การอิสระรัฐวิสาหกิจ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f536089a-11eb-4c1b-a7c3-d866919212fa
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การอิสระ
ชื่อผู้ติดต่อ ปิยะมาศ คดโมก (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ piyamart@opdc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License