ขนาดตัวอักษร |    
ตารางแสดงปริมาณการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าภายในประเทศ และต้นทุนการขนส่งสินค้า จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า พ.ศ. 2559
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร) จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทุกรูปแบบ) พ.ศ. 2559  โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจปริมาณการขนส่งสินค้าต้นทาง-ปลายทาง (Origin-Destination : OD) ของจำนวน 180 สินค้า ปี 2556 ของโครงการศึกษาและพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล เพื่อบูรณาการการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ (TDL) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และดัชนีผู้ผลิต (Producer Price Index) รายกลุ่มสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ (ตุลาคม 2560) แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ปีฐาน พ.ศ 2556 

Data source cannot be displayed.
ตารางแสดงปริมาณการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าภายในประเทศ และต้นทุนการขนส่งสินค้า จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า พ.ศ. 2559
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล cdaa977b-d270-4e70-a365-52fd48c235e6
วันที่สร้าง 20 มิถุนายน 2561
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ (บาท_ตัน-กิโลเมตร) (ล้านตัน-กิโลเมตร) (ล้านตันต่อปี) ต้นทุนการขนส่งสินค้า ปริมาณการขนส่งสินค้า
ชื่อผู้ติดต่อ ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย
อีเมลผู้ติดต่อ sirirut.amo@otp.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
30 มิถุนายน 2563  
csv xlsx
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
15 มิถุนายน 2561  
xlsx csv
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
14 มิถุนายน 2561  
xlsx csv