ขนาดตัวอักษร |    
1.2.2 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00 น.) ขาออกเมือง มีหน่วยเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง (มีรายการข้อมูลเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2557)   สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00) มีรายการข้อมูลเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2557 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00) ความเร็ว รถยนต์ ส่วนบุคคล ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00

Data source cannot be displayed.
1.2.2 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ef0773c8-e99f-42cf-acfe-092ef07dbb91
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ ความเร็วเฉลี่ย อัตราความเร็วเฉลี่ย
ชื่อผู้ติดต่อ ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย
อีเมลผู้ติดต่อ sirirut.a@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 กันยายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2563  
csv xlsx
การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2563  
csv xlsx
การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2563  
csv xlsx