ขนาดตัวอักษร |    
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจจัดทำโดยการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 1,010 ราย โดยการสำรวจจะเริ่มส่งแบบสอบถามในช่วงสัปดาห์สุดท่ายของเดือนก่อน และจะรวบรวมประมวลผลในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนที่สำรวจ ดัชนีมีค่าเท่ากับ 50 หมายถึง ความเชื่อมันทางธุรกิจทรงตัว (จำนวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีมากกว่าจำนวนผู้ตอบว่าแย่ลง) ดัชนีมีค่ามากกว่า 50 หมายถึง ความเชื่อมันทางธุรกิจดีขึ้น (จำนวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีมากกว่าจำนวนผู้ตอบว่าแย่ลง) ดัชนีมีค่าน้อยกว่า 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจแย่ลง (จำนวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีน้อยกว่าจำนวนผุ้ตอบว่าแย่ลง)

Data source cannot be displayed.
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 40a1cd97-f94a-4831-b0a0-bd8f7b153d20
วันที่สร้าง 17 สิงหาคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ ดัชนีความเชื่อมั่นทา
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายนวัตกรรม สรอ. (026126126)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License