มูลค่าเฉลี่ยการใช้บัตรพลาสติกที่สำคัญ (บาทต่อบัตรต่อเดือน) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
มูลค่าเฉลี่ยการใช้บัตรพลาสติกที่สำคัญ (บาทต่อบัตรต่อเดือน)
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

มูลค่าเฉลี่ย การใช้บตั รพสาติกผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. การใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขาย ผ่านเครื่อง EFTPOS 2. การใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขายผ่านเครื่อง EFTPOS 3. การใช้บัตร ATM ถอนเงินผ่านตู้ ATM 4. การใช้บัตรเดบิต ถอนเงินผ่านตู้ ATM

Data source cannot be displayed.
มูลค่าเฉลี่ยการใช้บัตรพลาสติกที่สำคัญ (บาทต่อบัตรต่อเดือน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f573f89b-c106-4e85-889c-7ddd8f4b70d6
คำสำคัญ มูลค่าเฉลี่ยการใช้บั
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 2 มิถุนายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายนวัตกรรม สรอ. (026126126)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง