ขนาดตัวอักษร |    
ข่าวสารการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวสารการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
ข่าวสารการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dcf6585a-1cb6-4cee-9913-e37f84f50fae
วันที่สร้าง 6 ธันวาคม 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ป้ายกำกับ ข่าวสารการประกวดราคา
ชื่อผู้ติดต่อ นายกัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
อีเมลผู้ติดต่อ kumpol.m@coj.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License