ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
facebook   twiter

สรุปจำนวนคนเข้าร่วมรับการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8f96f214-2b9c-4b0a-a967-0f77ea254f0b
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 มิถุนายน 2561
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ นางสมนึก สิทธิการณา
อีเมลผู้ติดต่อ somnuck_s@dede.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License