ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน รายภาคและเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

 จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน รายภาคและเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

Data source cannot be displayed.
จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน รายภาคและเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 05741a61-bb95-486f-b525-f155b1a48dff
วันที่สร้าง 4 กันยายน 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ ประเภทหนี้สิน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สำนักสถิติพยากรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
4 กันยายน 2560  
xls