ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย เป็นข้อมูลรายชื่อแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ข้อมูลประกอบด้วย ประเภทของแหล่งธรรมชาติ ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้งตำบลอำเภอจังหวัด และความสำคัญของพื้นที่

Data source cannot be displayed.
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 30a61f87-f92e-41eb-a769-b8a122f0f619
วันที่สร้าง 9 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ ธรรมชาติอันควรอนุรัก
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ Thailandnaturalsites@onep.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 มิถุนายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License