ขนาดตัวอักษร |    
เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย เป็นตารางที่รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้าน ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ ภาคต่างประเทศ ภาคการคลัง ภาคการเงิน ภาคครัวเรือน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยแสดงข้อมูลเป็นรายปี ส่วนข้อมูลปีล่าสุดแสดงยอดสะสม และยอดคงค้างตั้งแต่มกราคม ถึง เดือนล่าสุดเท่าที่มีข้อมูลในปีนั้น

Data source cannot be displayed.
เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 33875715-15ee-4c0e-9488-bd43201f604e
วันที่สร้าง 17 สิงหาคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายนวัตกรรม สรอ (026126126)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License