ข้อมูลจุดทิ้งขยะ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลจุดทิ้งขยะ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจุดทิ้งขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจุดทิ้งขยะ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6469b370-c30f-4124-be3d-34b691207750
คำสำคัญ จุดทิ้งขยะ จุดพักขยะ ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ชื่อผู้ติดต่อ นายศุภวัฒน์ ตลอดภพ
อีเมลผู้ติดต่อ bangkholaembfc@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจุดทิ้งขยะและจุดพักขยะ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
แหล่งที่มา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://goo.gl/maps/Ymj68AKn2DXb7z949
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลจุดรับทิ้งขยะตามโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
  xls