ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์โครงข่ายถนน ระบบขนส่ง จังหวัดชลบุรี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงข่ายถนน และระบบขนส่ง ได้แก่ ข้อมูลโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลการจดทะเบียนรถสะสม ข้อมูลท่าเรือ

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์โครงข่ายถนน ระบบขนส่ง จังหวัดชลบุรี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1ed2a6fc-b914-4d20-bba7-3e1cab398da2
คำสำคัญ ขนส่ง ถนน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
อีเมลผู้ติดต่อ chonburi@nso.go.th
วัตถุประสงค์
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
แต่ละข้อมูลมีการปรับปรุงไม่พร้อมกัน เช่น ข้อมูลโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน มีการเก็บข้อมูลรายปี, ข้อมูลการจดทะเบียนรถสะสม มีการเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขนส่ง ได้แก่ 1นำผลรวมสาขาสถานีบริการ สาขาร้านค้าน้ำมัน สาขาผู้ค้าส่ง (ผู้ค้ามาตรา 10) สาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรม สาขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  xlsx csv
  บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  pdf
  การปล่อย CO2 แยกตามชนิดเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ได้แก่ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  csv