ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook   twiter

แสดงจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์แต่ละชนิด ของจังหวัดกาฬสินธุ์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล deccc7a2-1f9c-47fa-9455-8bef1faa7c04
วันที่สร้างชุดข้อมูล 19 มกราคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ รสรินทร์ ดอกดู่
อีเมลผู้ติดต่อ pvlo_kls@dld.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 มกราคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License