ขนาดตัวอักษร |    
สถิติการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายไตรมาส
คะแนนความนิยม
องค์กร : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

สถิติผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด ทส.

Data source cannot be displayed.
สถิติการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายไตรมาส
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 46358c3f-725e-4437-a3a0-9946ce679e00
คำสำคัญ การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน การออกใบอนุญาตฯ ทส.
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 6 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 17 พฤษภาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
อีเมลผู้ติดต่อ psdg.inno@mnre.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
หน่วยงานในสังกัด ทส.
แหล่งที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • XLS
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://psdg.mnre.go.th/th/news/detail/108755
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-05-06
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-10-28
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น 1. การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 2....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (1) ข้อมูลที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ มีการไม่ตอบข้อมูลบางรายการ หรือถูกลงรหัสผิด (2) รายงานสรุปข้อมูลที่ต้องแก้ไข...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานที่ผลิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv