ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลระดับเสียงปี พ.ศ. 2559 - 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมควบคุมมลพิษ
facebook   twiter

ข้อมูลระดับเสียงที่ตรวจวัด

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลระดับเสียงปี พ.ศ. 2559 - 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 67e40e3c-23d9-4627-8893-7ffd013650da
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ 1.ระดับเสียง 2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.คุณภาพอากาศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 23 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ จักรพันธ์ หมอยาดี
อีเมลผู้ติดต่อ Jakrapan.m@pcd.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เปิดให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลระดับเสียงที่ตรวจวัด
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง