รายงานสถานการณ์คุณธรรม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานสถานการณ์คุณธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายงานสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมของคนไทยวัยทำงาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ใน 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

Data source cannot be displayed.
รายงานสถานการณ์คุณธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 851e7f97-b7ed-4714-b89c-d76246291797
คำสำคัญ Covid Covid19 ข่าว ข่าวคุณธรรม สถานการณ์คุณธรรม โควิด โควิด19
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤศจิกายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
อีเมลผู้ติดต่อ mis@moralcenter.or.th
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ สถานการณ์คุณธรรมในประเทศไทยประจำปี 2564
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://monitoring.moralcenter.or.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-03-22
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-22
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของ สคร.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
pdf
ข่าวด้านการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลแนวโน้มสินค้า แนวโน้มตลาด และกิจกรรมที่น่าสนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
json