ขนาดตัวอักษร |    
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายจ่ายกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a527fe8d-bc80-47a1-9076-096bfabccf05
วันที่สร้าง 7 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ป้ายกำกับ กรุงเทพมหานคร รายจ่าย
ชื่อผู้ติดต่อ ไพลิน
อีเมลผู้ติดต่อ kiatisak.vongprasert@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2563
7 เมษายน 2563  
csv
ไม่มีการตรวจวัด 2. NA เครื่องมือขัดข้อง 3. ** สถานีอยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง จึงไม่สามารถรายงานข้อมูลปี 2558 4. ครั้ง>std. จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด...
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ค่ามาตรฐานฝุ่นรวมเฉลี่ย 1 ปี = 0.1 มก./ลบ.ม. 2. ค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย = 50 มคก./ลบ.ม. 3. ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย = 25 มคก./ลบ.ม. 4....
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv