ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด ปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
facebook   twiter

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Data source cannot be displayed.
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด ปี 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5d7aad57-f8ba-4daa-b3ce-83f55f0a7b76
วันที่สร้างชุดข้อมูล 18 สิงหาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
ป้ายกำกับ สถิติทางการศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ นายภาณุพงศ์ พนมวัน
อีเมลผู้ติดต่อ phanupong.p@onec.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสาระการเรียนรู้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ธันวาคม 2563  
csv xlsx