ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า และแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ ทำให้สามารถเตรียมความพร้อมในการค้าขายกับประเทศคู่ค้า

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1d1bda9c-9feb-4941-8b02-516035582943
วันที่สร้างชุดข้อมูล 14 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ early-warning แจ้งเตือนความปลอดภัย
ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
อีเมลผู้ติดต่อ acfspol@acfs.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License