ขนาดตัวอักษร |    
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

Data source cannot be displayed.
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 333ac7b9-adc6-4ec0-b747-0f3ff6b1e867
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ธุรกิจ พาณิชย์ มูลค่า อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสำรวจมูลค่า E-Commerce มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติมูลค่า E-Commerce ในประเทศไทยที่มีความครอบคลุม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2563  
xlsx
อัตราการเติบโตธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv