ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อสถานที่ในการติดตั้งวิทยุคมนาคม DTRS
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายชื่อหน่วยงานสถานที่ในการติดตั้งวิทยุคมนาคมระบบ (Digital Trunked System : DTRS) ประจำปี ๒๕๖๓

Data source cannot be displayed.
รายชื่อสถานที่ในการติดตั้งวิทยุคมนาคม DTRS
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1f582bfa-0954-4efe-8bb9-65703289fb77
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 มกราคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ป้ายกำกับ ระบบสื่อสารสำรอง สื่อสารภาวะวิกฤต
ชื่อผู้ติดต่อ กองสื่อสารโทรคมนาคม
อีเมลผู้ติดต่อ prakarn.p@mdes.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 มกราคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License