ขนาดตัวอักษร |    
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
facebook   twiter

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง จำนวน 10 สถานี ซึ่งมีความถี่ในการตรวจวัดทุก 6 นาที

Data source cannot be displayed.
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 153552e3-cbd8-4527-98f6-2b4bc6fab632
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ รัศมีการตรวจวัดของเรดาร์ตรวจอากาศ 240 กิโลเมตร
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ ภาพเรดาร์ ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพเรดาร์ฝนหลวง เรดาร์ตรวจอากาศ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License