ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
facebook   twiter

ข้อมูลการทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2564

เป็นข้อมูลแต่ ม.ค. 2564 - เดือนล่าสุดที่มี ณ ต้นทาง (https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469412361) ทั้งนี้ สพร. ใช้ Script ดึงข้อมูล และรวมรวบ หลายเดือนย้อนหลังให้อยู่ File เดียวกัน โดย Script ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต้นทาง แบบอัตโนมัติ ทุกเดือน

ติดต่อที่ สมยศ ฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ (DS) สพร.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c8a0108a-e22f-47a1-8df0-dd8c2eba91ea
วันที่สร้างชุดข้อมูล 18 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ ทะเบียนนิติบุคคล
ชื่อผู้ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมลผู้ติดต่อ tradeservices@moc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License