ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการนิติจิตเวช แบ่งตามประเภทการบริการ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการนิติจิตเวช แบ่งตามประเภทการบริการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการนิติจิตเวช แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการนิติจิตเวช แบ่งตามประเภทการบริการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2925d08a-4171-4a7a-bbd5-e925ee01fdab
คำสำคัญ นิติวิทยาศาสตร์ ผู้เสียชีวิต สถิติทางการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กันยายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
อีเมลผู้ติดต่อ opendata@cifs.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา e-Service
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ ไม่ใช่
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
   xlsx csv
   ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
   csv xlsx
   ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2566  
   xlsx csv url