ขนาดตัวอักษร |    
ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
facebook   twiter

ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และหลักเกณฑ์ และวิธีการงดหรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสต์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

Data source cannot be displayed.
ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b34129ac-73a4-4485-858a-0acfc8eda99f
คำสำคัญ นิติวิทยาศาสตร์ ประกาศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 24 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 พฤษภาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มกฎหมายและนิติการ
อีเมลผู้ติดต่อ opendata@cifs.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยาเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
url