ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 15ad5b1a-5dfb-44ef-80bd-c6ba819d8149
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 สิงหาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ นักเรียน ห้องเรียน โรงเรียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ lottehunterb18@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
csv url
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 สิงหาคม 2564  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามการพักนอน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 สิงหาคม 2564  
csv