ขนาดตัวอักษร |    
เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน หรือ ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award ทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination) และประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว ด้านอากาศ และด้านน้ำ

Data source cannot be displayed.
เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 74eb676c-989b-40ec-a8b9-3ee3e03520f9
วันที่สร้างชุดข้อมูล 4 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ เทศบาล
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ ESC Award รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่ยั่งยืน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ / กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ
อีเมลผู้ติดต่อ onep.uem@onep.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Creative Commons Attributions
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 สิงหาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License