ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลศูนย์ทดสอบของรัฐ ที่อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อศูนย์ทดสอบของรัฐ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศูนย์ทดสอบของรัฐ ที่อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5c5321ce-4d56-47d1-a4ca-62d1d34b66f0
วันที่สร้างชุดข้อมูล 21 สิงหาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ ตาม พรบ. 2545 ทดสอบของรัฐ ทอสอบ ศูนย์ทดสอบ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อีเมลผู้ติดต่อ itnetwork@dsd.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 กันยายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License