ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
facebook   twiter

ประกาศภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

Data source cannot be displayed.
ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9187e2f9-4f09-4127-892d-4e301995e17c
คำสำคัญ ประกาศ ประกาศ กอนช.
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กรกฎาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
pdf
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ siratis@onwr.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามสถานการณ์น้ำ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทันที
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-02-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายเว็บไซต์ ทส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ประกาศภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx