ขนาดตัวอักษร |    
สิทธิบัตรที่ได้รับ จำแนกตามประเภทสิทธิบัตร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019

Data source cannot be displayed.
สิทธิบัตรที่ได้รับ จำแนกตามประเภทสิทธิบัตร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a7bfb7a1-12c1-46a9-8371-bb4b9dcdaa3d
วันที่สร้าง 22 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ gsic@nso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License