ขนาดตัวอักษร |    
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามคนทำงาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามคนทำงาน

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามคนทำงาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f531aed0-f342-41ec-9556-0afd3dee2bab
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ จำแนกตามคนทำงาน ร้อยละของสถานประกอบการ สารสนเทศสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของประชากร (อายุ15 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv