ขนาดตัวอักษร |    
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จำแนกตามประเภทโทรศัพท์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จำแนกตามประเภทโทรศัพท์

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จำแนกตามประเภทโทรศัพท์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 21faaa66-839b-45dd-b974-19a6eeab7756
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง