ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์

Data source cannot be displayed.
จำนวนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ba3c4dfd-f8bf-4079-b79d-2690f3ae02fc
วันที่สร้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ จำนวน ปัญหา รับเรื่อง ร้องเรียน ออนไลน์
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
Height Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
23 กรกฎาคม 2563  
xls
จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv