ขนาดตัวอักษร |    
ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (ทั่วราชอาณาจักร )
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (ทั่วราชอาณาจักร )

Data source cannot be displayed.
ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (ทั่วราชอาณาจักร )
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 86810cde-d51b-4b88-b0db-0ab07856c137
วันที่สร้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์ , สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ใบอนุญาตขับรถ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (จังหวัดอื่นๆ)
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ใบอนุญาตขับรถ-ผู้ประจำรถ (กรุงเทพมหานคร )
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
14 ธันวาคม 2558  
csv xls