ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
facebook   twiter

จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร 88 แห่ง ประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และ อบต. 63 แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 98ee6bce-01f9-45c2-b711-2eae5dfb0a75
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด
ป้ายกำกับ จังหวัดยโสธร รายชื่อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้ติดต่อ นางอัญชนา คำดา
อีเมลผู้ติดต่อ anchanada09@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Creative Commons Attributions : อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่ต้องให้เครดิตที่มาของเจ้าของผลงาน ซึ่งหากต้องการใช้ผลงานนั้นโดยไม่ให้เครดิตที่มาชื่อเจ้าของผลงานกำกับ จะต้องทำการขอนุญาตเจ้าของผลงานก่อน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
api
เป็นชุดข้อมูลจำนวนบุคลากรของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของจังหวัดยโสธร ปี 2562-2564 เหมาะสมสำหรับผู้บริหารของจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2564  
xls
ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มีนาคม 2564  
xlsx