ขนาดตัวอักษร |    
รายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกรายจังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกรายจังหวัด

Data source cannot be displayed.
รายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกรายจังหวัด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7494b9f6-7694-4373-93f0-f291c22eb2c2
วันที่สร้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา , สถิติทางการ
ป้ายกำกับ จังหวัด รายได้ แหล่งท่องเที่ยว
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
27 กันยายน 2559  
xls
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว จำแนกตามจังหวัด
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
รายได้ต่อหัวของประชากร
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv