ขนาดตัวอักษร |    
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่่ยว
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่่ยว

Data source cannot be displayed.
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่่ยว
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ce14c694-881d-4c5d-897a-c2d1ca05bf2d
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ รายได้จากการท่องเที่ยว สถิตินักท่องเที่ยว
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License