ขนาดตัวอักษร |    
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด

Data source cannot be displayed.
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f51c745d-c32b-4fbd-8bbc-05e5c0880ac4
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ภาคการท่องเที่ยว สัดส่วนแรงงาน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License